""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONTAKT

 •  

   

   

  Struktura Urzędu

   

  Marek Ciesielczuk

  Konsul Generalny  w Barcelonie

   

  Ewa Nadolnik

  Asystentka Konsula Generalnego

   

  Referat ds. Współpracy z Polonią, Prawnych i Ruchu Osobowego

  Włodzimierz Nabrdalik – Konsul,  Kierownik Referatu

  Agnieszka Mejnartowicz

  Marzena Nabrdalik

  Aneta Sierocka

   

  Referat ds. Administracyjno-Finansowych

  Beata Ciesielczuk – Wicekonsul,  Kierownik Referatu

  Małgorzata Waś

  Josep Botanch

   

  Adres Urzędu
  Avda. Diagonal 593-595
  08014 Barcelona
  Tel.: (+34) 933 220 542  lub  (+34) 933 227 234 
  Faks: (+34) 933 222 907   
  E-mail: barcelona.kg.sekretariat@msz.gov.pl

   

  Okręg konsularny
  Konsulatu Generalnego RP w Barcelonie obejmuje Katalonię oraz Wspólnotę Balearów.
  Pozostały obszar Królestwa Hiszpanii i Księstwo Andory znajduje się we właściwości terytorialnej Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Madrycie.

   

  Mapka dojazdowa
  Siedziba KG RP w Barcelonie na większej mapie.
  Najwygodniej dojechać:

  Metrolinia 3 ZIELONA Stacja Maria Cristina

   

  Godziny urzędowania
  Od poniedziałku do piątku od godziny 9.00 do godziny 17.00
  Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00

  W celu zarezerwowania  wizyty w KG RP Barcelonie należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat

   

  Dni wolne od pracy w roku 2017

  Días festivos 2017

  Dies festius 2017

  6 stycznia (piątek) – Trzech Króli 

  6 de enero (viernes) - Epifanía del Señor (Día de Reyes)

  6 de gener (divendres) - Epifania del Senyor (Dia de Reis)

  14 kwietnia (piątek) – Wielki Piątek

  14 de abril (viernes) - Viernes Santo

  14 d’abril (divendres) – Divendres Sant

  17 kwietnia (poniedziałek)  - Poniedziałek Wielkanocny

  17 de abril (lunes) - Lunes de Pascua

  17 d’abril (dilluns) – Dilluns de Pasqua

  1 maja (poniedziałek) – Święto Pracy

  1 de mayo (lunes) – Fiesta de Trabajo

  1 de maig (dilluns) – Festa de Treball

  3 maja (środa) -  Święto Konstytucji 3 Maja

  3 de mayo (miércoles) –Constitución 3 de Mayo

  3 de maig  (dimecres) - Constitució 3 de Maig

  5 czerwca  (poniedziałek) – Zielone Świątki

  5 de junio  (lunes) - Lunes de Pascua Granada

  5 de juny (dilluns)  – Segona Pasqua

  15 czerwca (czwartek) - Boże Ciało

  15 de junio (jueves) – Corpus Cristi

  15 de juny (dijous) – Corpus Cristi

  15 sierpnia (wtorek) - Wniebowzięcie NMP

  15 de agosto (martes) - Asunción

  15 d’agost (dimarts) - Assumpció

  11 września (poniedziałek) - Święto Narodowe Katalonii

  11 de septiembre (lunes) - Día Nacional de Cataluña

  11 de setembre (dilluns) - Diada Nacional de Catalunya

  25 września (poniedziałek) – Mercè

  25 de septiembre ( lunes) - Virgen de la Merced

  25 de setembre (dilluns) - Mare de Déu Mercè

  12 października (czwartek) - Święto Narodowe Hiszpanii

  12 de octubre (jueves) - Fiesta Nacional de España

  12 d’octubre (dijous) - Festa Nacional d`Espanya

  1 listopada (środa) - Wszystkich Świętych

  1 de noviembre (miércoles) - Todos los Santos

  1 de novembre (dimecres) - Tots Sants

  6 grudnia (środa) - Dzień Konstytucji Hiszpanii

  6 de diciembre (miércoles) - Día de la Constitución

  6 de desembre (dimecres) - Dia de la Constitució

  8 grudnia (piątek) – Niepokalane Poczęcie NMP

  8 de diciembre (viernes) - La Inmaculada

  8 de desembre (divendres) - Immaculada

  25 grudnia (poniedziałek) - Boże Narodzenie

  25 de diciembre (lunes) - Navidad

  25 de desembre (dilluns) -  Nadal

  26 grudnia (wtorek) - Boże Narodzenie (drugi dzień)

  26 de diciembre (martes) - San Esteban

  26 de desembre (dimarts) - Sant Esteve

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: